Navigera till sidans huvudinnehåll

Hälso- och sjukvård och tandvård på engelska, rekommendation

 

Officiella namn och engelska översättningar för verksamheter och enheter Region Jönköpings läns sjukvård och tandvård.

En del av översättningarna finns i Region Jönköpings läns dokumentmall för brev på engelska.

 

På svenska

På engelska

Sjukhus

Hospital

Höglandssjukhuset

Högland Hospital

Länssjukhuset Ryhov

Ryhov County Hospital

Värnamo sjukhus

Värnamo Hospital

Folktandvården

Public Dental Service

Folktandvårdskansliet, Folktandvårdens kansli

Office of Public Dental Services

Odontologiska Institutionen

The Institute for Postgraduate Dental Education

Kirurgisk vård

Division of Surgical Care

Anestesikliniken

Department of Anaesthesia

Arbetsterapin

Occupational Therapy

Kirurgisk vårdenhet

Surgical Ward

Kirurgkliniken

Department of Surgery

Kvinnokliniken

Department of Obstetrics and Gynaecology

Neuroortopediskt centrum

Neuro-orthopaedic Clinic

Onkologkliniken

Department of Oncology

Operationscentralen

Operating Ward

Operations- och intensivvårdskliniken

Operation and Intensive Care Unit

Ortopedisk vårdenhet

Orthopaedic Ward

Ortoped- och reumatologkliniken

Department of Orthopaedics and Rheumatology

Sjukhusfysik

Department of Medical Physics

Ögonkliniken

Department of Ophthalmology

Öron- näs- och halsmottagningen

Ear, Nose and Throat Clinic

 

 

Medicinsk vård

Division of Medical Care

Ambulanssjukvård

Ambulance Care Services

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken

Department of Paediatrics

Geriatriska rehabiliteringskliniken

Department of Geriatric Rehabilitation

Hudkliniken

Department of Dermatology

Infektionskliniken

Department of Infectious Diseases

Medicinkliniken

Department of Internal Medicine

Medicinsk teknik

Department of Medical Technology

Medicinsk vårdenhet

Medical Ward

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik

Division of Psychiatrics & Rehabilitation & Diagnostics

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen

Paediatric Psychiatry Clinic

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Department of Paediatric Psychiatry

Beteendemedicinska enheten

Counselling Unit

Blodcentralen

Blood Bank Center

Habiliteringscentrum

Habilitation Centre

Kemilaboratoriet

Chemistry Laboratory

Klinisk fysiologi

Clinical Physiology

Klinsk kemi

Clinical Chemistry

Klinisk mikrobiologi

Clinical Microbiology

Klinisk patologi

Clinical Pathology

Laboratoriemedicin

Laboratory Medicine

Mammografi

Mammography department

Medicinsk radiologi

Medical Radiology

Mikrobiologilaboratoriet

Microbiology Laboratory

Patologilaboratoriet

Pathology Laboratory

Psykiatrisk avdelning

Psychiatric Ward

Psykiatriska kliniken

Department of Psychiatry

Radiologiska kliniken

Radiology/Radiology Department

Rehabiliteringskliniken

Rehabilitation ClinicDepartment

Rehabiliteringsmedicinska kliniken

Department of Rehabilitation Medicine

Röntgen

X-ray Department

Sjukgymnastiken

Department of Physiotherapy

Transfusionsmedicin

Transfusion Medicine

Verksamhetsstöd och service

 

Hjälpmedelscentralen

Assistive Technology Centre

Primärvård

Primary health care

Vårdcentral

Primary health care centre

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Anna Lindman

Gäller från

2021-05-07

Version

2.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Helena Pellnor

Dokument-ID

159498

Källa

Evolution